Faggruppe Smartby

Smartbynettverk er et uformelt samarbeid mellom bykommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Ringsaker og Kongsviker, som alle ligger i Innlandet.

Vi samarbeider om å finne smartere og mer effektive tjenester for våre innbyggere. Kommunene er de 5 mest folkerike kommunene i Innlandet med et samlet innbyggertall på over 135.000, og har i tillegg et betydelig antall fritidsboliger. 

Eksempler på prosjekt er Smart vinterveg - et innovasjonspartnerskap med Betelo AS som utviklingspartner. I prosjektet skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker utvikle en løsning for smartere og mer effektiv vinterdrift av veg og plasser i samarbeid med Betelo AS. Utviklingsarbeidet ble startet opp 1. desember 2020, og skal avsluttes innen 1. mai 2022.