Faggrupper i Digi Innlandet

Faggrupper er et virkemiddel for å hente ut og dele kompetansen hos medlemmene. Digi Innlandet ønsker at fagpersoner skal finne et fagmiljø, og at den samlede kompetansen i gruppene skal gi oss gode råd for utviklingen av fellesskapet. Gruppene vil være viktige aktører i prosjektarbeid og deling av kunnskap og erfaringer.

Faggruppe SmartBy

Faggruppen samarbeider om å finne smartere og mer effektive tjenester for våre innbyggere.

Les mer

Faggruppe e-helse

Faggruppe for e-helse skal ha en god oversikt over status i sin region, og kobler dette med sentrale aktiviteter og nasjonal portefølje på e.helseområdet og digitaliseringsarbeidet for øvrig med felles struktur og plan for de forskjellige fylkene. 

Les mer