Om Digi Innlandet

Digi Innlandet skal bidra til at kommuner i Innlandet og fylkeskommunen sammen kan jobbe for å innføre og få effekt av nasjonale fellesløsninger på en bedre og rimeligere måte enn om alle jobber hver for seg.

Samarbeidet skal også koordinere innspill/behov til KS for videreutvikling av eksisterende eller nye nasjonale fellesløsninger.

Digi Innlandets overordnede mål er å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, med bedre og mer sammenhengende tjenester. Man skal kunne bruke kommunenes ressurser mer effektivt og understøtte digital transformasjon. Samarbeidet mobiliserer regionale ressurser og fagkompetanse for å ta i bruk felles digitale tjenester og løsninger. Man skal jobbe for en mer ensartet praksis og metodikk der det er mulig, samt bidra til raskere og bedre utbredelse av digitale løsninger. Nettverket legger vekt på å arbeide tverrsektorielt og vil dra nytte av effektene dette gir.

Hovedfokus i nettverket fra oppstart:

  • Legge til rette for å koordinere innføring av nasjonale og felleskommunale digitale løsninger, slik at de raskt og effektivt kan tas i bruk i kommunene.
  • Forenkle mottak og redusere tid og prosjektkostnader i den enkelte kommune

Organisering

Prosjektet eies av kommunaldirektører og fylkeskommunedirektør i Innlandet, ved kommunedirektørutvalget i KS Innlandet.

 

Styringsgruppa

Styringsgruppa fungerer som oppdragsgiver, og består av (fylkes-)kommunedirektører. 

Les mer her

Ressursgruppen

Ressursgruppa skal bidra til at strategisk viktige saker i kommunene fanges opp og kommer på agendaen i Digi Innlandet.

Les mer her