Sammen om tryggere innramming av digitale læringsmiljø!

Veiledertjenesten i personvern og informasjonssikkerhet, et samarbeidsprosjekt mellom Digi Innlandet og KS, er godt i gang. 27 deltakere fra 6 kommuner deltar!

Digi Innlandet gjennomfører dette skoleåret en regional veiledertjeneste for skoleeiere knyttet til anskaffelse, bruk og avslutning av digitale læringsressurser. I prosjektet får kommunene veiledning i å kartlegge, prioritere og gjennomføre og følge opp arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i egen kommune.  

Veiledertjenesten er et samarbeid mellom Digi Innlandet og KS-prosjektet SkoleSec. I SkoleSec-prosjektet har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø.  

Ringebu, Elverum, Stange, Gran, Gjøvik og Kongsvinger kommune mottar veiledning, mens Kongsvinger kommune, Østre Toten kommune og SÅTE IKT deltar som veiledere. 

Til nå har kommunene gjennomført to samlinger. Første samling ble gjennomført digitalt, mens den andre samlingen ble gjennomført fysisk på Hamar. Kommunene har brukt et kartleggingsverktøy utviklet av SkoleSec-prosjektet der kommunenes holdninger og forståelse, kunnskap og ferdigheter, og redskaper i personvern og informasjonssikkerhet kartlegges. På bakgrunn av kartleggingen prioriteres det innsatsområder som vil følges opp gjennom egne handlingsplaner. 

Som del av arbeidet med veiledertjenesten ønsker Digi Innlandet å etablere en egen faggruppe for oppvekst for å knytte tettere samarbeid om digitaliseringsarbeidet mellom kommunene i Innlandet. Mer informasjon om dette og mulighet for å delta vil komme.