Opplæringstilbud fra Digi Innlandet

DigiInnlandet og Telemark Kompetanse samarbeider for å tilgjengeliggjøre OU-finansierte kurstilbud for kommunene i Innlandet. 

 

Flere kommuner i Innlnadet har allerede benyttet seg av opplæringen, men det er fortsatt mange kommuner som kunne hatt stor nytte av tilbudet. Her er det først til mølla!

I utgangspunktet er tilbudet ment for å hjelpe kommuner med å ta i bruk læringsportalen KS Læring, men arbeidsmetodikken er overførbart til de som bruker andre læringsplattformer. Også kommuner som ikke har avtale på KS Læring kan derfor ha god nytte av innholdet i kursene, og det kan være en god drahjelp til å få fart på arbeidet med et godt e-læringstilbud. 

De kursene som er tilgjengelig med OU-finansiering er: 

  • Superbrukeropplæring i KS Læring
  • Bygge kompetansepakker i Helse og omsorg
  • Lage skreddersydde HMS kurs
  • Opplæring innen førstehjelp barnehage
  • Teams-opplæring for ledere og mellomledere

I tillegg er det også mulig med kurs fra TK på andre aktuelle områder som f.eks. i bruken av DigiOrden, men disse er ikke OU-finansierte.

Mer informasjon om kursene og påmelding til digitale kurs finner du på https://tkas.no/ou-finansierte-kurs-for-kommuner/

Digi Innlandet og Telemark Kompetanse vurderer å sette opp flere "felleskurs" i Innlandet, men trenger å kartlegge interessen for et slikt tilbud. Vi har derfor noen spørsmål om opplæring til deg som fagperson i en kommune i Innlandet

https://forms.office.com/r/2EY1pirGX0