Styringsgruppa

Styringsgruppa fungerer som oppdragsgiver, og består av (fylkes-)kommunedirektører.

 

Medlemmer:

Tord Buer Olsen, Lillehammer kommune

  • Tron Bamrud, Innlandet fylkeskommune
  • Kristian Trengereid, Elverum kommune
  • NN, xx kommune
  • Kaija Drønen Eide, Stange kommune
  • Marit Lium Dahlborg, Gjøvik kommune
  • Ole Magnus Stensrud, Østre Toten
  • Rannveig Mogren, Gausdal kommune (leder)
  • Trond Lesjø, regiondirektør KS Innlandet
  • Anne Kathrine Fossum (fra Statsforvalteren, som observatør)
  • Rannveig Mogren (leder for styringsgruppa og prosjektansvarlig)