Vi skal bygge det digitale Norge mot 2030 - blir du med?

Onsdag 19. juni 2024 på Arena 17, Lillehammer går Digi Innlandet sammen med NHO Innlandet, Digital Innlandet og Leverandørutviklingsprogrammet for å samle kommuner, næringsliv og akademia for å diskutere den nye digitaliseringsstrategien. 

Plakat dag to digitaliseringskonferansen 2024 - Klikk for stort bilde

Digitale Norge 2030 - Nå bygger vi landet

Kongens bord har fått en ny stol. Med nytt departement, ny statsråd og ny digital strategi skal det digitale Norge bygges. Den digitale transformasjonen skjer nå, og skjer fort. Fremtidens velferd står på spill, og behovet for samarbeid og handling er prekært. For innbyggernes, næringslivets og skattebetalernes beste, må vi utnytte mulighetene som ligger foran oss. Offentlig, kommunal, privat og frivillig sektor må samarbeide, dele og gjenbruke - sammen. 

Her finner du hjemmesiden til Digitaliseringskonferansen 2024

På Digitaliseringskonferansen dag 2, bygger vi Innlandet

Vi møtes på Arena 17 hos Ikomm på Lillehammer hvor vi følger opp dag 1 på Digitaliseringskonferansen med innlegg fra regionale aktører og diskuterer hvordan vi sammen på Innlandet skal kunne jobben mot digitale Norge 2030.  

Hvem møtes på Lillehammer:  

  • Kommunedirektører, digitaliseringsansvarlige og IKT samarbeid.  
  • Akademia representert ved NTNU og Fagskolen Innlandet.
  • Private aktører som ønsker å levere løsninger til det offentlige som bidrar til forenkling og forbedring som også gir samfunnsøkonomiske gevinster.  

 

Den ytre ramma for dagen blir frokost og oppsummering kl 08:30 og avslutter 15:30. 

Dagen vil bli en kombinasjon av livestrimes fra Oslo, innlegg fra scena på Lillehammer, refleksjoner  og gruppearbeid rundet bordene.

 

Meld deg på den lokale dag 2 i dette skjemaet

 

Dagens program

08:30 Frokost og oppsummering av Ditaliseringskonferansens dag 1

09:00 Velkommen ved KS, Digdir og NHO – Dette strimes fra Oslo.  

Dagen innledes av NHO, KS og Digitaliseringsdirektoratet setter søkelys på status i dag, viktigheten av offentlig og private samarbeid innen datadeling, og hva vi må gjøre for å utløse verdien av data og nye teknologier. Vi følger opp innleggene med samtaler rundt bordene og bidrar med svar og refleksjoner på det vi har hørt og deler med innlederne i Oslo. 

10:10 Fremtidsønsker - Dette strime fra Oslo. 

En spennende vinkling der det pekes på noen ønsker for fremtiden. Her medvirker Madelen Kloster, påtroppende leder for Elevorganisasjonen. Elevorganisasjonen ønsker at skolen skal ta ibruk ny teknologi for å forbedre læringsmetoder og læring, og at alle elever skal få den teknologiske kompetansen de trenger for å være rustet til å møte fremtidens arbeidsliv. I tillegg medvirker Paul Chaffey som leder avdelingen for systemdesign i design- og innovasjonsselskapet Halogen.  Han jobber med strategi, omstilling og innovasjon i offentlig, privat og frivillig sektor. 
 

 

10:30 - 10:45 Pause

 

10:45 Digitale Innlandet 2030

Innleder Jon Kristiansen, region direktør NHO Innlandet

11:00 Nå bygger vi landet  

Vi går nærmere inn i hva det vi har hørt, betyr for oss i Innlandet og hvordan skal vi jobbe sammen? Gjennom gruppearbeid ser vi på mulighetsrom, konkurransefortrinn, taktskifte og hva vi eventuelt må utvikle i vår region for å nå målene i digitaliseringsstrategien. Du inviteres med på “Verdenskafé” en metode som hjelper oss å strukturere dialogen.

 

12:00 - 13:00 Lunsj

 

13:00 Suksesshistorier offentlig-privat samarbeid i praksis  

Du vil høre suksesshistorier fra prosjekter der vi har lykkes med samarbeid offentlig-privat i Innlandet. Det vil også her bli lagt opp til deltakelse fra salen da vi mener at påmeldte, er folk med verdifull kompetanse og synspunkter vi må lytte til. Vi er overbevist om at vi ikke kan løse dette på hvert vårt kontor og i siloer. For å gi verdi og sikkerhet for innbyggere og de tjenestene vi skal levere på, må vi samarbeid om data. Casene som presenteres er:

  • Smart Data skal utvikle en løsning som gjør kommuner i stand til å utnytte data for å utvikle brukertilpassede og sammenhengende tjenester.
  • Lås opp er et digitalt økosystem for levering av varer og tjenester bak digital lås.
  • SynPlan, økt kvalitet, god medarbeiderinvolvering og redusert innleie, ved bruk av AI i prediksjon av fravær og utarbeiding av årsturnus.
  • Miles snakker om hva som er viktig å tenke på når man skal komme i gang med KI i din organisasjon. Vi deler konkrete tips og eksempler på bruksområder. Vi snakker også  om hvordan offentlig og privat sektor kan samarbeide på Innlandet for å få mer verdi ut av kunstig intelligens.

 

14:45 Avrunding av dagen med refleksjoner og veien videre

Vi samler et panel som reflekterer rundt hvordan vi kan jobbe videre i Innlandet, skape gode lokale arenaer og samarbeidsprosjekter. 


15.30 Slutt

 

 

logo NHO Innlandet - Klikk for stort bilde

 

logo leverandørutviklingsprogrammet - Klikk for stort bilde
logo digital innlandet - Klikk for stort bilde