Frokostmøte om ChatGPT Mandag 13.03.23

ChatGPT og kunstig intelligens er på alles lepper, og teknologien ruller innover oss. Teknologien er utrolig spennende og åpner for muligheter vi kan bare ane konturene av.

Vi ønsker å invitere deg til et frokostseminar om temaet. 

Om ChatGPT

ChatGPT er en kunstig intelligens-modell utviklet av OpenAI som er designet for å generere og behandle naturlig språk. Denne teknologien har revolusjonert måten vi kommuniserer med tekst og gir nye muligheter for bedrifter og organisasjoner.

Å kalle det "Google på steroider" er ikke i nærheten av å være et dekkende begrep. Utviklingen stopper ikke, nye og kraftigere versjoner er varslet. 

Kommuner må nå forberede seg på hva dette vil betyr. Leverandører, interne prosesser og medarbeidere vil påvirkes. 

Bli med på frokostmøtet

Frokostmøte holdes i teams mandag 13.03 kl 08:00 - 09:00

Delta på frokostmøtet via Teams

Anbefalte strakstiltak

Vi anbefaler følgende strakstiltak:

  1. Lær opp medarbeidere. Gi innføring i hvordan bruke den nye teknologien, hvordan utforme spørringer (prompts) for å få mest mulig relevante svar.
  2. Innfør policy for hvordan AI-data skal behandles i bedriften. Still krav til at leverandører og medarbeidere merker AI-produserte data slik at innholdet kan vurderes spesielt.
  3. Forhindre at bedriftshemmeligheter eller person-sensitive data gis til AI. Det er allerede mistanke om at ChatGPT lærer fra brukerinput, og kan gi informasjonen videre til andre brukere.
  4. Opphavsrett. Det forventes juridiske problemstillinger i forhold til innhold produsert av AI som er "skrapet" fra internett.
  5. Organisasjonen må sette seg inn i muligheter og begrensninger ift EU-regelverk og retningslinjer.