Hva er kjernejournal?

Kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den gir helsepersonell rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten, og følger pasienten på uavhengig av helsetjeneste, slik at ansatte på sykehjem og hjemmetjenester får tilgang til de samme opplysningene som fastlege, sykehus og legevakt. 

Det meste av innholdet i pasientens kjernejournal hentes direkte fra offentlige registre. Det betyr at kjernejournal til en hver tid er oppdatert – så sant de offentlige registrene er oppdatert. Den inneholder informasjon om legemidler, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Man kan også se hvor pasienten har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege. 

Registrene kjernejournal henter data fra er:  

  • Folkeregisteret: her henter vi for eksempel adresse og familieinformasjon
  • Fastlegeregisteret: her henter vi pasientens fastlege, legens adresse og telefonnummer. I tillegg tidligere fastleger samt fastlegevikarer.  
  • Reseptformidleren: her henter vi alle utleverte resepter samt e-resepter som pasienten ikke har hentet på ennå. (Papirresepter uten utleveringer på har vi ingen informasjon om).  
  • NPR: norsk pasientregister. Her rapporterer spesialisthelsetjenesten inn hvor og når pasienten har hatt besøk av spesialisthelsetjenesten.   
  • Difi-kontaktregister: her henter vi telefonnummer til pasient og pårørende. e-postadresse (brukes til å sende mail til innbygger om oppslag og endringer i innstillinger). Dette er det statlige kontaktregisteret som brukes av alle statlige instanser, for eksempel skatteetaten. 

Status

Systemet har blitt testet ut i flere kommuner. Dette er et prosjekt der KS e-komp allerede er involvert, og Digi Innlandet jobber nå sammen e-komp for å finne en god arbeidsmåte, slik at innføringen blir så enkel som mulig for kommunene.