Digi Innlandet trenger deg på laget

Sekretariat som koordinerer de ulike delprosjektene i prosjektporefølgen og fagnettverkene er nettverksleder og koordinator for velferdsteknologi. Vi trenger nå å styrke kapasiteten, og søker etter deg som ønsker en spennende utfordring med mange samarbeidsparter. Digi Innlandet samarbeider med andre regionale digitaliseringsnettverk og KS, som satser stort for å styrke kommunesektorens felles innsats på digitaliseringsområdet, både strategisk og ved digitale fellesløsninger. Du må være innstilt på utstrakt møtevirksomhet, mye digitalt og noe rundt om til kommunene i Innlandet.  

Rent praktisk kan det bety å rigge og lede prosesser for innføring av felleskomponenter i kommunene, fasilitere møteplasser, følge opp fagnettverk i regi av Digi Innlandet, representere Digi Innlandet inn i KS-systemet, legge til rette for informasjon i nyhetsbrev og på hjemmesiden, og utarbeide beslutningsgrunnlag til styringsgruppen.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå.
 • Interesse for og kompetanse til å bidra til utviklingen av kommunens digitale løsninger og arbeidsprosesser
 • Erfaring fra prosjektarbeid og gjerne prosjektstyring
 • Erfaring fra ledelse større prosjekt og prosesser.
 • Kunnskap om kommunesektoren. Erfaring fra kommune er ønskelig, men ikke et krav.
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Personlig egenskaper blir særlig vektlagt.

Som rådgiver:

 • Har du er evne til å skaper gode relasjoner, og dra andre med deg
 • Er du fleksibel og kreativ, men evner også å sluttføre prosesser
 • Har du evne til strategisk tekning, og fokus på gode resultater
 • Har du evne til å prioritere, slik at du takler et stort arbeidspress og varierte oppgaver

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å arbeide i et utviklingsorientert og innovativt miljø med muligheter for sparring og støtte, både i nettverket og inn mot KS.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale, og offentlig pensjonsordning.

Nettverkslederen har administrativ tilknytning til Gjøvik kommune som er vertskommune for stillingen. Du kan ha samme tilknytning, eller vi kan gjøre en tilsvarende avtale med en annen kommune, - (kanskje kommunen du arbeid i dag?). Koordinator for velferdsteknologi har Hamar kommune som vertskommune for stillingen.

 

Søk her

 

Kontaktperson for stillingen:

 • Hans Ivar Festad, nettverksleder Digi Innlandet, 95185754