Veiledertjeneste personvern og informasjonssikkerhet i skolen

I prosjektet «SkoleSec» har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Målet er bedre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet. KS og Digi Innlandet gjennomførte webinar på dette våren 2022.

  

Blant tiltakene i SkoleSec er pilotering av en veiledertjeneste, som ble gjennomført i samarbeid med Digi Vestland. Piloten skal teste ut og innhente erfaringer med en regional veiledertjeneste for skoleeiere knyttet til anskaffelse, bruk og avslutning av digitale læringsressurser, og erfaringer og ressurser vil kunne deles med andre diginettverk. Vedlagt ligger erfaringer fra denne piloten. Basert på dette ønsker vi å etablere en pilot i Innlandet til høsten. Konkret informasjon om dette vil komme i starten av august, men vedlagt er en tentativ plan.

Hva får kommunene igjen for å delta?

  • Solid kompetanseheving med anerkjente kapasiteter innenfor personvern og informasjonssikkerhet
  • Gode muligheter for nettverksbygging og etablering av samarbeidsfora
  • Tilgang til ressurser og personell som kan kontaktes for veiledning
  • En bedre oversikt over egen kommunes nåsituasjon i arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet innen oppvekstsektoren
  • Hjelp til å definere dagens utfordringer i egen kommune og gjøre prioriterte forbedringer og endringer
  • Økt kunnskap om tilgjengelige ressurser
  • Mulighet til å gi personvern og informasjonssikkerhetsarbeid i egen kommune en ny giv

Er dette aktuelt for din kommune?

Meld interesse her