Oppfyller din kommune kravene for universell utforming av IKT?

Innen 1. februar 2023 må alle kommuner i Norge ha på plass tilgjengelig- hetserklæring for universell utforming av IKT. Uutilsynet og diginettverkene tilbyr gratis webinarer og informasjonsmøter som hjelper deg igjennom de forskjellige kravene til universell utforming som erklæringen tar for seg.

Diginettverkene har gått sammen om å samle all relevant informasjon på https://www.iktorkide.no/uu/

Her finner du maler, opptak av webinarer og ulike kilder til informasjon. 

Ønsker du direkte invitasjoner til arrangementer meld din interesse her: https://forms.office.com/r/MupTJVQaGt