Kommunal portefølje E-helse

Digi Innlandet jobber sammen med KS e-Komp, velfersteknologisamarbeid, statsforvalter, Usht,  fylkeskommunen, og Helseforetaket om å realisere kommunal portefølje på E-helse området. Vi vil sammen lage en regional portefølje basert på det nasjonale veikartet og portefølje for 2023. 

Nasjonale prioritering for 2023ser slik ut p.t

1. Innføre ny løsning for tilgang til inntekts- og skattedata til vederlagsberegning for praktisk bistand og institusjonsopphold

2. Innføring av Kjernejournal i sykehjem- og hjemmetjenesten

3. Innføring av DigiHelsestasjon, basisløsning

4. Legge til rette for innføring og påkobling til velferdsteknologisk knutepunkt i tråd med de valgte kriterier for prioritering

5. Innføre de gjeldene versjoner av elektronisk meldingsutveksling ved kommunikasjon med samhandlingsparter

6. Innføring av DigiHelse

Og vi i Digi Innlandet vil legge til rette for at alle våre kommuner skal klare å innføre og realisere potensialet i disse løsningene.  

Vi har gjennomført aktiviteter på pkt 2 og 3 og vil følge opp dette i Q1 2023. 

Mere info finnes på: 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/ks-kompetansenettverk-for-e-helse-ks-e-komp/

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/velferdsteknologi-og-digital-hjemmeoppfolging/