Kobo: Digitalt system for kommunale utleieboliger

Husbanken samarbeider med KS og 19 kommuner om å utvikle et digitalt system for kommunale utleieboliger. Nå åpnes det for at flere kommuner kan blir med. Og vi i Digi Innlandet vil legge til rette for samarbeid i våre kommuner. Vi kommer til å samle kommunene i de 3 innføringsløpene. 

Målet er at det skal bli enklere å søke kommunal bolig for de som trenger det. En boligsøker skal få lettere og raskere søknadsprosess, innsyn i egen sak, trygg behandling av personopplysninger, mer egnet bolig og bedre oppfølging.

For kommunen skal det bli enklere å fatte vedtak, finne og tildele egnet bolig, sikre rett oppfølging og administrere leieforholdet. Med god oversikt over søkere, boliger og leietakere kan kommunen planlegge ut fra behov og utnytte boligmassen bedre.

All relevant informasjon finner dere på: 

https://www.husbanken.no/kobo/kom-i-gang/