Hva er Digihelsestasjon?

Digihelsestasjon er et nasjonalt prosjekt som utvikler og innfører et system for å digitalisere kommunikasjonen mellom brukerne av helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten og de ansatte. 

  

Ved å videreutvikle og gi plattformen helsenorge.no ny funksjonalitet kan brukerne av helsetjenesten logge seg inn ved å bruke BankID, og raskt få oversikt over egne, og sine barns timeavtaler, sende meldinger til helsetjenesten og finne sine helsekontakter (nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i den kommunale helsetjenesten).

Dette vil gi brukerne mulighet til å ta kontakt med helsetjenesten når det passer for de, samtidig som jordmødre og helsesykepleiere bruker mindre tid på telefon, og får mer tid til andre arbeidsoppgaver.  

https://youtu.be/yY6Lh1if2xY

Status

Digi Innlandet er nå i gang med å kartlegge de kommunene som er interessert i å innføre løsningen i høst, samt å planlegge arbeidet med å ta løsningen i bruk.

Digi Vestland har laget en innføringshåndbok, som kommuner kan bruke når de skal innføre prosjektet i sin kommune.