Digi Innlandet og Digi TV bistår kommunene med å få på plass gode sikkerhetsløsninger.

Digi Innlandet og Digi TV har gått på felles anskaffelse på vegne av 54 kommuner i Innlandet, Telemark og Vestfold på felles rammeavtale på SOC/SIEM løsninger.  

EN bærbar PV med mørk bakgrunn - Klikk for stort bilde

 

Anskaffelsen gjelder rammeavtale for levering av tjenester for IT- sikkerhetsovervåkning (SoC – SIEM). Vi spør markedet om en tjenestekatalog med den hensikt å etablere, drifte og vedlikeholde tjenester for sikkerhetsovervåking i kommunens systemer, samt bistand til å oppdage og håndtere sikkerhetstrusler. 

 

Det er etablert en arbeidsgruppe som har jobbet med behovsbeskrivelsen og skal evaluere de ulike tilbudene.  

Arb gruppa består av :

Prosjektleder, oppdragsgiver Digi Innlandet

Indigo-ikt

Gjøvik kommune

Ikt Valdres

FARTT

Horten kommune

Larvik kommune

Tønsberg kommune

Gigafib på vegne av Jarlsberg IKT

IT-samarbeidet i Grenland / Digi TV

Digi TV

Hans Ivar Festad

Dejan Ljusic

André Paulsen

Gudbrand Hegge

Kai Røen

Thomas Wullum

Mohanned Abdalgader

Fredrik S. Johansen

Kristian Wennerberg

Grim Eide

Rune Melgård

"Det er utrolig moro at vi klarer å samle så mange kommuner i vår region til å være med på dette.  Sammen er vi bedre. " sier nettverksleder Hans Ivar Festad

 

Videre fremdrift 

Kunngjøring: 23.05.24 

Tilbudsfrist: 20.08.24  

Forhandlinger: 29.08.24.  

Kontraktsignering: 27.09.24 

 

Rammeavtale på penetrasjonstesting

I tillegg til å anskaffe sikkerhetsløsninger er de samme kommunen samt 20 kommuner tilhørende Digi Viken ute på et felles anbud om rammeavtale på penetrasjonstesting. Her ønsker vi å knytte til oss et knippe selskaper som kan agere som inntrengere for å avdekke sårbarheter i de digitale løsningene til en kommune.  Avtalen kan benyttes for å teste egne løsninger, men også løsninger som står hos eksterne leverandører eller IKT-samarbeid.