Faggruppe e-helse

Diginettverkene skal ha ansvaret for en helhetlig og sammenhengende kommunikasjon med kommunene i sin region. Dette betyr at saker og områder fra den kommunale samstyringsstrukturen, inkludert innholdet i Felles plan og rammeverk inngår i dette.

 

Målet er at Digi Innlandet skal ha en god oversikt over status i sin region, og som kobler dette med sentrale aktiviteter og nasjonal portefølje på e-helseområdet og digitaliseringsarbeidet for øvrig med felles struktur og plan for de forskjellige fylkene. Dette gjøres gjennom E-helse nettverks med e-Komp, velferdsteknologinettverk, statsforvalter, fylkeskommune, RHF og HF, samt legge til rette for at andre relevante aktører trekkes med i samarbeidet. Diginettverkene skal sikre at prioriterte og relevante tema, samt saker fra den nasjonale styringsmodellen for e-helse og områdene fra Felles plan og rammeverk for e-helse, følges opp mot de lokale og regionale helseaktørene.

Nettverket består i dag av:

  • Gunhild Smedås
  • Tor Sætrang
  • Monica Kristiansen
  • Stig Rune Kleiven
  • Iselin Lerdalen
  • Geir Olav Glomstad
  • Britt Ellen S Håberg
  • Iselin Vistekleiven
  • Erlend Solum
  • Ellen Baukhol-Klidonas

Aktuelt