Ressursgruppa

Ressursgruppa skal bidra til at strategisk viktige saker i kommunene fanges opp og kommer på agendaen i Digi Innlandet. Det er ønskelig at hvert medlem av ressursgruppa er kontaktperson for en av regionene i Innlandet (slik at alle regioner er dekket), og har regelmessige fellesmøter med de aktuelle kommunene for informasjon og forankring, samt innhenting av innspill/tips og triks. Ressursgruppa skal bidra som et saksforbedrende organ for Digi Innlandet, med innspill til saker, og utarbeidelsen/videreutviklingen av veikart, porteføljeoppfølging og prosjektplanlegging.

 

Medlemmer:

  • Marianne Bjønness, Hamar kommune
  • Dag Olaf Berg, Hedmark IKT
  • Magnus Neby Rognstad, Innlandet fylkeskommune
  • Randi Sletnes, Innlandet fylkeskommune
  • Pål Godard, Gjøvik kommune
  • Terje Alnes, Sel kommune
  • Boris Schurmann, Stange kommune
  • Anne Grethe Hoel, Lillehammer kommune
  • Rune Lochting, Elverum kommune
  • Jonny Seterholtet, Kongsvinger kommune